İptal ve İade Koşulları

İptal ve İade Koşulları

MADDE 10. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

10.1 Alıcı; ezik, kırık, hasarlı, yırtılmış ve benzer durumda ise Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslimden sonra Ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Alıcı, Sözleşme konusu Ürünü teslim almadan önce muayene etmekle yükümlü olup ezik, kırık, hasarlı,ambalajı yırtılmış, garanti belgesi olmayan vb. hasarlı ve ayıplı Ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürünün hasarsız ve sağlam olduğu, garanti belgesi ile birlikte teslim edildiği Alıcı tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Teslimden sonra Ürünün özenle korunması borcu, Alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Sözleşme konusu Ürün kullanılmamalıdır ve cayma hakkı kullanıldığında Ürün fatura ile birlikte iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürünlerin kargo ve her ne nam altında olursa olsun her türlü masrafı Alıcıya aittir.
10.2 Alıcı, Satıcı tarafından kendisine gönderilecek her türlü reklam, tanıtım, pazarlama, yeniden pazarlama, hedefli pazarlama amaçlı veya ticarî nitelikte veya her türlü bilgilendirme amaçlı ve benzeri elektronik iletilere, onay vermektedir. Alıcı, Satıcı tarafından her türlü iletişim kanalı kullanılarak faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile kendisinden başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam ve tanıtım amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/fax vs. gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilir. Bu durumda Alıcının, Satıcıya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebini iletmesi gereklidir. Satıcı, vazgeçme talebinin kendisine ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip Satıcı derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.


MADDE 11. CAYMA HAKKI Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün teslimat/kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 12. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
12.1 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde ve durumlarda cayma hakkını kullanamaz.
· Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri.
· Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünlere ilişkin sözleşmeler.
· Alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin teslimine ilişkin sözleşmeler.
· Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
· Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
· Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler.
· Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcıya anında teslim edilen gayri maddi ürünlere ilişkin sözleşmeler.
12.2 Niteliği itibariyle iade edilemeyecek Ürünler;
Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
12.2 Alıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen, tek kullanımlık Ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan Ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
12.3 Aşağıdaki Ürünlerin iade edilebilmesi; Ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve Ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.
06.03.2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ 7.maddesinin 4. fıkrası (c) bendinde belirtilen ‘niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan’ ürün sınıfına giren Her Türlü Kozmetik Ürün, İç Giyim Ürünleri, Her Türlü Kişisel Bakım ve Hijyen Ürünü, ile yine aynı Yönetmelik 7.maddesinin 4.fıkrası (ç) bendi uyarınca, Her Türlü Ses ve Görüntü Kaydı, Bilgisayar Yazılım Programları, DVD, VCD, CD vb., Bilgisayar ve Kırtasiye Sarf Malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ambalajları açılmış olursa, Alıcı cayma hakkını kullanamaz.MADDE 13. CAYMA HAKKININ KULLANIMI
Alıcı, Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması, iade formunun doldurulması ve Ürünün 12. maddede belirtilen Ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen Ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün/sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde Ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır.